________________________________________________________________________________________

 

 
Български Испански
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класове

Класове

Изучавани предмети

Учебни часове/ годишно

Подготвителна група

Български език и литература, личностно и социално развитие , език и комуникация, артистично изразяване

124 часа

I клас

Български език и
Литература, Роден край

108,5 / 31 часа

ІI клас

Български език и литература

108,5 часа

IІI клас

Български език и литература, Човекът и обществото

108,5/48 часа

IV клас

Български език и литература, Човекът и обществото

108,5/32 часа

V клас

Български език и литература, История и цивилизация на България

102 / 68 часа

VI клас

Български език и литература, История и цивилизация на България

102 / 68 часа

VІІ клас

Български език и литература,

102 часа

VІІІ клас

Български език и литература, География и икономика на България

102 / 51 часа

IX клас

Български език и литература

72 часа часа

X клас

Български език и литература, География и икономика на България

72 / 54 часа

XI клас

Български език и литература, История и цивилизация на България

72 / 72 часа

XI Iклас

Български език и литература

62 часа

 

 


 

 

________________________________________________________________________________________

     
Copyright © 2015 - Todos los derechos reservados. БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕКСКИ" СЕГОВИЯ (ИСПАНИЯ)