________________________________________________________________________________________

 

 
Български Испански
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молба за записване


Име, презиме и фамилия на ученика
Име, презиме и фамилия на родител/настойник
Е-майл
Телефон за връзка
Завършен клас
Дата на раждане
Място на раждане
Ниво на говорим български
Ниво на писмен български
Адрес в Испания
Коментари

 

 

 


 

 

________________________________________________________________________________________

     
Copyright © 2015 - Todos los derechos reservados. БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕКСКИ" СЕГОВИЯ (ИСПАНИЯ)