________________________________________________________________________________________

 

 
Български Испански
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формуляр за записване на учители/възпитатели


Име и фамилия
Е-майл
Телефон за връзка
Дата на раждане
Място на раждане
Адрес в Испания
Образование
Академично ниво
Специалност
Университет
Легализирана ли е дипломата ви в Испания?
Имате ли учителски стаж?
Кои предмети желаете да преподавате?
Имате ли опит в работата с деца?
С какво свободно време разполагате?
Придвижване?
Ако желаете , можете да изпратите автобиографията си във файл
 
Коментари
   

 

 

________________________________________________________________________________________

     
Copyright © 2015 - Todos los derechos reservados. БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕКСКИ" СЕГОВИЯ (ИСПАНИЯ)