________________________________________________________________________________________

 

 
Български Испански
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Българско неделно училище "Христо Смирненски" в град Сеговия, Испания е вписано под номер 30 в националната програма " Роден език и култура зад граница " - 2014 г . на Министерство на образованието и науката в България.

На завършилите ученици се издава удостоверение, чрез което могат да продължат обучението си в България или в друго неделно училище в чужбина, без необходимост от приравнителни изпити по изучените дисциплини, а именно; Български език и литература, История на България, География на България, Роден край, Околен свят, Човекът и обществото .

Съчетавайки удостоверението от неделното училище и съответното такова от чуждото учебно заведение също няма необходимост от приравнителни изпити по останалите задължителни материи при връщане в България.


 

________________________________________________________________________________________

     
Copyright © 2015 - Todos los derechos reservados. БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕКСКИ" СЕГОВИЯ (ИСПАНИЯ)