________________________________________________________________________________________

 

 
Български Испански
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидии

 

Финансирането на българските училища в чужбина


се осъществява чрез:

- Министерство на образованието и науката на България (МОН)

- Други български общини и институции

- Физическите лица ( родители )

МОН има два вида финансиране: една по-обширна програма (ПМС 334) и една по-ограничена (Роден език и култура зад граница).

ПМС 334 осигурява по-голяма субсидия за неделни училища обхаващаща почти всички видове разходи,които може да има едно неделно училище.

Web страница Министерство Архив


Роден език и култура зад граница е по-ограничена програма, която субсидира само разходите за учебници , преподаватели и извънкласни дейности.

Web страница Министерство Архив

Бюджет на училището и асоциацията

Имайки предвид , че училището и асоциацията принадлежат на всички нас ; ученици , родители и учители , се чувстваме длъжни да предоставим цялата финансова информация , така че всички разходи, приходи и помощите, които се получават по време на учебната година, ще бъдат отразени на тази страница.


CONTABILIDAD COLEGIO HRISTO SMIRNENSKI PARA EL PERIODO 15.09.2014/01.05.2015
DESCRIPCIÓN
DEBE
HABER

Субсидия Министерство на образованието България

  12.680,03

Поддържане на банкова сметка Caixa

-43,54  

Учебници-Просвета, карти и табла

-2.243,92  

Транспортни разходи

-1.941,33  

Наем помещение

-2.715,00  

Дарение

  300,00

WEB страница на училището

-300,00  

Дарение

  28,11

Рекламни материали, винил

-28,11  

Дарение

  50,00

Транспортен разход мебели

-50,00  

Дарение

  50,00

Режийни разходи на наетото помещение

-770,26  

Данъци

-369,00  

Ток

-281,59  

Такси към данъчно

-77,59  

NACEX/ Пратки към МОН

-67,22  

Разходи концерти

-97,15  

Изяви в посолството

-511,70  

Фотокопия и ученически пособия

-80,00  

Преводи и легализация на документи

-245,00  

Осигуровки на училището

-294,67  
ТОТАЛ -10.116,08 13.108,14
БАЛАНС
2.992,06

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

     
Copyright © 2015 - Todos los derechos reservados. БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕКСКИ" СЕГОВИЯ (ИСПАНИЯ)