________________________________________________________________________________________

 

 
Български Испански
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училище

 

БНУ" Христо Смирненски Христо " е наследник на училище "Свети Иван Рилски " основано през 2007 г . от асоциация България.

През 2011 г . преминава към друга асоциация и в крайна сметка през януари 2014 създава своя асоциация наречена „Родители” , която да се грижи единствено за нуждите на училището и да бди над адекватното възпитание и образование на учениците. По този начин се формира изключително партньорство между родители и учители.

Благодарение на това решение, да се основе асоциация само за нуждите на неделното училище, родителите могат да вземат решения и да контролират правилното разпределение на бюджета и помощите получени от различни институции и източници. Именно сътрудничеството и познаването на проблемите, поднася гаранцията за ефективност към увеличаване присъствието на българските граждани към културния и социален живот на училището.

При основаването си , училището започна само с 9 ученици и един учител ,Хилда Първанова, която можем да сметнем за основател и основна упора през дългия път на българския образователен процес в Сеговия. Към днешна дата можем да се гордеем с над 100 ученика, за които се грижат 6 учителя, които влагат отговорност и гаранция за ефективност, използвайки оригиналността на един екип, подготвен да се изправи пред нови предизвикателства и да импулсира към постигането на нови цели.

В края на 2013 г . Училището се сдобива с ново - самостоятелно помещение, разполагащо с пет самостоятелни зали, напълно оборудвани според изискванията на Министерство на образованието.

За периода 2014-2015 помещението не се субсидира от никаква институция и разходите за наем, ток, вода и други свързани с него, ще се финансира с дарения от учителите и родители, които пожелаят това .

Нашият девиз е, образование - достъпно за всички , за това учителският колектив дарява субсидиите определени за него, за да не се налага по никакъв начин да се определят месечни такси за учениците, поради простичката причина, че това е основният мотив на много семейства да отпишат децата си от неделните училища.

В името на тази кауза приемаме всякакъв вид дарения.

БНУ „Христо Смирненски”, реализира учебно-възпитателна дейност, както в Сеговия, така и във филала си в с.Кантимпалос, а от тази 2014/2015 учебна година, отваря врати и нов такъв в с. Кока.

Идеята е винаги една, създаване на достъп до качествено образование на български език за всяко дете в провинция Сеговия. Да се развие желанието и интересът на младите хора, към усвояване на родната култура и език, да се издигне равнището на родноезиковата подготовка, с акцент върху грамотността.

 


 

 

________________________________________________________________________________________

     
Copyright © 2015 - Todos los derechos reservados. БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕКСКИ" СЕГОВИЯ (ИСПАНИЯ)